ჩვენ შესახებ

E-LEARNING პლატფორმის დახმარებით ქვენ დაეუფლებით დამოუკიდებლად სწავლისთვის საჭირო ტექნიკებს და რაც მთავარია, თქვენთვის სასურველ დროსა და ადგილზე სასწავლო პროცესის ორგანიზებას შეძლებთ.

გამოცდილება
Სალექციო კურსების დახმარებით, თქვენ განავითარებთ საჭირო ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოძიების, დახარისხების, გაანალიზების და გამოყენების ტექნიკებს. აქ მიღებული ცოდნა  საშუალებას მოგცემთ დააგროვოთ საჭირო გამოცდილება და გამოიმუშავოთ თვითორგანიზების უნარები.

პრაქტიკა
თქვენი ცოდნის დემონსტრირება სწავლის მნიშვნელოვანი ნაწილია.  სალექციო კურსების დავალებების ნაწილი საშუალებას მოგცემთ გამოცადოთ თქვენი ცოდნა ვიქტორინების, ღია პასუხების, შეფასებების და სხვა სავარჯიშოების დახმარებით, რაც სწავლის პროცესს  კიდევ უფრო საინტერესოს და მრავალფეროვანს გახდის.

გამოყენება
პლატფორმაზე სწავლა საშუალებას მოგცემთ დაფიქრდეთ რისი გაკეთება გინდათ და შეგიძლიათ. ახალი შესაძლებლობების გამოყენებით თქვენ გადადგამთ ნაბიჯებს რეალურ სამყაროში და გამოიყენებთ ცოდნას კარიერული წინსვლისა და განვითარებისთვის.

1000

კურსდამთავრებული

0

კურსი

0

რეგიონი

დონორები და პარტნიორები

ექსპერტები

სიკო ჯანაშია

პავლე თვალიაშვილი

თეა ლობჟანიძე

კოკო როინიშვილი